Rada olympizmu

PREDSEDA:

Zdenko KRÍŽ (viceprezident SOV)

ČLENOVIA:

Martina KOHLOVÁ (komisia športovcov SOV),
Dagmar RAJČANOVÁ (environmentálna komisia SOV),
Monika ŠIŠKOVÁ (komisia pre ženy a šport SOV),
Viera BEBČÁKOVÁ (Slovenská olympijská akadémia)
Zdenka LETENAYOVÁ (Slovenské olympijské a športové múzeum)
Jozef GÖNCI (Slovenská asociácia olympionikov)
Katarína RÁCZOVÁ (Klub fair play SOV)
Ivan Čierny (Združenie olympijských klubov SR)

Prizývaní pracovníci sekretariátu SOV:

Ivana MOTOLÍKOVÁ
Vladimír MILLER
Silvia REMIÁŠOVÁ