Olympijské súťaže - Výtvarné súťaže

Výtvarná súťaž „Olympijský oheň v nás“

Propozície výtvarnej súťaže o olympizme pre základné a stredné školy k zimným olympijským hrám v Pjongčangu "Olympijský oheň v nás" na stiahnutie: Propozície.docx

 

----------------------------------------------------------------
Vyhodnotenia predošlých rokov súťaží


2016: Slovensko a Hry XXXI. olympiády Rio de Janeiro 2016 - VYHODNOTENIE
Do súťaže sa zapojilo celkovo vyše 1000 súťažných prác. Účastníci boli rozdelení do troch skupín, podľa veku. V I. kategórii do 10 rokov boli ocenené práce šiestich žiakov, II. kategória pre deti od 10 do 15 rokov mala štyroch víťazov a v poslednej, III. kategórii, vybrala komisia dve najlepšie práce.


2013: Návrh maskota na ZOH 2014 v Soči očami detí na Slovensku
- VYHODNOTENIE
Do súťaže sa zapojilo 136 subjektov (základných a stredných škôl, gymnázií, základných a súkromných umeleckých škôl, školských klubov a centier voľného času a špeciálnych škôl). Žiaci zaslali spolu 1298 súťažných prác.2012: Londýn 2012 – mesto olympijské - VYHODNOTENIE
Do  súťaže sa zapojilo 131 ZŠ, SŠ, gymnázií, ZUŠ, súkromných umeleckých škôl, špeciálnych škôl a CVČ, odkiaľ zaslali spolu 1665 súťažných prác.


V  máji 2012 Slovenský olympijský výbor vyhlásil súťaž na výtvarnú realizáciu
Pamätníka olympionikom. Spomedzi 19 návrhov porota vybrala dizajn Mojmíra Vychodila z Bratislavy. V októbri 2014 bol slávnostne odhalený Národný pamätník olympionikov na Národnom cintoríne v Martine.


2011: Olympijský oheň – symbol čistoty olympijských hodnôt. - VYHODNOTENIE
Účastníci zo 106 ZŠ, SŠ, gymnázií, ZUŠ, súkromných umeleckých škôl, školských klubov a CVČ zaslali spolu 754 súťažných prác.


2011: Dokonalosť, priateľstvo, rešpekt.
- VYHODNOTENIE
Národné kolo výtvarnej súťaže MOV. Do súťaže bolo zaslaných 216 súťažných prác, z toho 13 od profesionálnych výtvarníkov. Víťazné diela v oboch kategóriách profesionálov zaslal SOV do  celosvetovej súťaže MOV k OH v Londýne.


2010: Páčia sa mi zimné športy. - VYHODNOTENIE
Účastníci zo ZŠ, SŠ, gymnázií, ZUŠ, CVČ a jednotlivci zaslali spolu 1163 výtvarných prác.


2009: Šport (vždy) zvíťazí!? - VYHODNOTENIE
Do súťaže kresleného humoru sa prihlásilo 671 účastníkov dovedna 726 diel. Víťazné diela a  výber z ostatných diel verejnosti boli okrem iných miest vystavené aj na 15. kongrese Európskeho hnutia fair play v azerbajdžanskom Baku a  zaslané na  X. medzinárodnú výstavu kresleného humoru v Turecku.