Vzdelávanie - Výtvarné súťaže

Výtvarná súťaž 2018 „Ja a môj olympijský sen“ – propozície

Téma:  „Ja a môj olympijský sen“

Cieľová skupina: Žiaci a študenti materských, základných a stredných škôl vo vybraných vekových kategóriách:
I. kategória :               do 6 rokov     
II. kategória :              do 10 rokov   
III. kategória :            od 10 do 15 rokov
IV. kategória :            od 15 do 18 rokov

Termíny súťaže:
Výtvarná súťaž potrvá od 2. mája do 31. mája 2018. Súťažné práce musia byť odovzdané alebo zaslané poštou do 31.mája 2018 do 24:00 hod na adresu SOV.

----------------------------------------------------------------
Vyhodnotenia predošlých rokov súťaží


2017: Olympijský oheň v nás - VYHODNOTENIE
Do súťaže sa zapojilo spolu 192 základných a stredných škôl.
Celkovo bolo do súťaže zaslaných rekordných 1770 prác. Účastníci boli rozdelení podľa veku do troch kategórií. V I. kategórii do 10 rokov bolo zaslaných 918 výkresov, v II. kategórii od 10 do 15 rokov 764 výkresov a v kategórii detí starších ako 15 rokov spolu 88 výkresov.

      

2016: Slovensko a Hry XXXI. olympiády Rio de Janeiro 2016 - VYHODNOTENIE
Do súťaže sa zapojilo celkovo vyše 1000 súťažných prác. Účastníci boli rozdelení do troch skupín, podľa veku. V I. kategórii do 10 rokov boli ocenené práce šiestich žiakov, II. kategória pre deti od 10 do 15 rokov mala štyroch víťazov a v poslednej, III. kategórii, vybrala komisia dve najlepšie práce.


2013: Návrh maskota na ZOH 2014 v Soči očami detí na Slovensku
- VYHODNOTENIE
Do súťaže sa zapojilo 136 subjektov (základných a stredných škôl, gymnázií, základných a súkromných umeleckých škôl, školských klubov a centier voľného času a špeciálnych škôl). Žiaci zaslali spolu 1298 súťažných prác.2012: Londýn 2012 – mesto olympijské - VYHODNOTENIE
Do  súťaže sa zapojilo 131 ZŠ, SŠ, gymnázií, ZUŠ, súkromných umeleckých škôl, špeciálnych škôl a CVČ, odkiaľ zaslali spolu 1665 súťažných prác.


V  máji 2012 Slovenský olympijský výbor vyhlásil súťaž na výtvarnú realizáciu
Pamätníka olympionikom. Spomedzi 19 návrhov porota vybrala dizajn Mojmíra Vychodila z Bratislavy. V októbri 2014 bol slávnostne odhalený Národný pamätník olympionikov na Národnom cintoríne v Martine.


2011: Olympijský oheň – symbol čistoty olympijských hodnôt. - VYHODNOTENIE
Účastníci zo 106 ZŠ, SŠ, gymnázií, ZUŠ, súkromných umeleckých škôl, školských klubov a CVČ zaslali spolu 754 súťažných prác.


2011: Dokonalosť, priateľstvo, rešpekt.
- VYHODNOTENIE
Národné kolo výtvarnej súťaže MOV. Do súťaže bolo zaslaných 216 súťažných prác, z toho 13 od profesionálnych výtvarníkov. Víťazné diela v oboch kategóriách profesionálov zaslal SOV do  celosvetovej súťaže MOV k OH v Londýne.


2010: Páčia sa mi zimné športy. - VYHODNOTENIE
Účastníci zo ZŠ, SŠ, gymnázií, ZUŠ, CVČ a jednotlivci zaslali spolu 1163 výtvarných prác.


2009: Šport (vždy) zvíťazí!? - VYHODNOTENIE
Do súťaže kresleného humoru sa prihlásilo 671 účastníkov dovedna 726 diel. Víťazné diela a  výber z ostatných diel verejnosti boli okrem iných miest vystavené aj na 15. kongrese Európskeho hnutia fair play v azerbajdžanskom Baku a  zaslané na  X. medzinárodnú výstavu kresleného humoru v Turecku.