Olympijské súťaže - Vedomostné súťaže

Vedomostná súťaž o olympizme 2017

PROPOZÍCIE – VYSOKÉ ŠKOLY


Vyhlasovateľ súťaže:            Slovenský olympijský výbor (SOV)
                                                Kukučínova 26, 838 08 Bratislava
                                                V spolupráci so Slovenskou olympijskou akadémiou (SOA)
Kategória:                              Vysoké školy
                       
Forma súťaže:                       online, súťaž jednotlivcov
Termín vyhlásenia:               september 2017
Termín registrácie:                2.10. – 20.10.2017
Termín konania súťaže:       október – november 2017
Harmonogram súťaže:         I.kolo 23.10. – 26.10.2017
                                                II.kolo 30.10. – 2.11.2017
                                                III.kolo 6.11. – 9.11.2017
                                                IV.kolo 13.11. – 16.11.2017

Vyhodnotenie súťaže:           najneskôr do 20.11.2017 vyhlásenie výsledkov online súťaže
           
Prihláška:
elektronická cez registráciu na webovej
stránke SOV http://www.milujemsport.olympic.sk/projekty/olympijske-sutaze-/vedomostna-sutaz
Za školu môže súťažiť ľubovoľný počet študentov. Každý záujemca o účasť v súťaži sa zaregistruje iba raz. Pri registrácii je potrebné uviesť e-mail a heslo. Tento e-mail a heslo bude slúžiť na prihlasovanie sa pred každým súťažným kolom.

Obsah:
Témy jednotlivých otázok budú vychádzať z obsahu publikácií SOV.
  1. Olympijská symbolika
  2. Slovenskí olympionici na Hrách XXXI. olympiády v Riu de Janeiro 2016
  3. Slovenskí olympijskí medailisti a  olympionici v rokoch 2004 - 2010

Literatúra:
Chmelár František a Ľubomír Souček, 2013. Olympijské symboly, ceremoniály, hodnoty a princípy. [online]. Bratislava: SOV.  ISBN 978-90-89460-12-0. Dostupné z: http://www.milujemsport.olympic.sk/userfiles/files/text_files/olympijske-symboly-cermonialy--hodnoty-a-principy-62485-39824.pdf
Zeman, M. et al., 2016. Rio 2016. Hry XXXI. olympiády Rio 2016. Bratislava: SOV. ISBN 978-80-972383-0-8.
Souček Ľubomír, 2010. Naši olympijskí medailisti a olympionici. [online]. Bratislava: SOV. ISBN 978-80-89460-04-5. Dostupné z: http://www.milujemsport.olympic.sk/userfiles/files/text_files/nasi-olympijskolympionici-86561-22088.pdf

Priebeh súťaže:
Pravidelne v týždňovom intervale bude na webovej stránke SOV
uverejňovaných 10 otázok. V pondelok sa uverejnia otázky príslušného prebiehajúceho kola. V pondelok, v utorok, stredu, štvrtok bude možné odpovedať na otázky. Každý súťažiaci bude môcť vyplniť test v danom kole len 1-krát. Po zadaní všetkých odpovedí sa súťažiacemu zobrazí percentuálny výsledok správnych odpovedí. V piatok budú uverejňované výsledky (správne odpovede).
Súťažiacim sa budú postupne započítavať správne odpovede a body z jednotlivých súťažných kôl.
 
Vyhodnotenie:
Diplomy a vecné ceny budú zaslané súťažiacim na 1. – 3.mieste. Čestné uznania SOV za účasť v online súťaži budú zaslané všetkým súťažiacim.