Vzdelávanie - O projekte

Vedomostná súťaž o olympizme žiakov 3. a 4. ročníkov ZŠ združených pri SŠÚ Smižany

Vedomostná súťaž ZŠ

Vedomostná súťaž o olympizme