Olympijské kluby - Info

Mikuláš v DC Lietavská Lúčka

Priateľské stretnutie priaznivcov a podporovateľov olympizmu

Ocenenie najlepších mládežníckych športovcov