Olympijské kluby - Kontakty

Predseda ZOK:

Ivan ČIERNY, 0917 501 630
Poštová adresa: Tr. SNP č. 19, 974 01 Banská Bystrica
E-mail: cierny.ivan38@gmail.com

Členovia VV ZOK:

Mária JASENČÁKOVÁ (predsedníčka OK Vysoké Tatry)
Viliam MJARTAN (predseda OK Spišská Nová Ves)
Jaroslav KLUS (predseda OK Kysuce)
Jozef UCHAĽ (predseda OK Michalovce)
Juraj KRÁLIK (predseda OK Gemer)

Banskobystrický kraj

OK Banská Bystrica

Predseda: Imrich Kováč, 0903 913 287
Zástupkyňa: Eva Murková, 0905 768 734
Poštová adresa: BBSK, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
E-mail: imrich.kovac@bbsk.sk

OK Lučenec

Predseda: Jaroslav Žingor, 0907 057 860
Zástupca: Dušan Trčan, 0902 150 756
Poštová adresa: Čajkovského 16, 984 01 Lučenec
E-mail: zralok31@centrum.sk

Bratislavský kraj

OK Bratislava

Predseda: Mária Mračnová, 0917 551 496
Zástupca: Dušan Noga, 0903 889 363
Poštová adresa: Športová hala Mladosť, s.r.o., Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava
E-mail: faja@atletikasvk.sk, d.noga@skolakalina.sk

Košický kraj

OK Gemer

Predseda: Juraj Králik, 0911 214 160
Zástupca: Dušan Pollák, 0903 602 946
Poštová adresa: Edelényska 3, 048 01 Rožňava
E-mail: jurkralik@gmail.com
Internetová stránka: www.olympic-gemer.com

OK Košice

Predseda: Miroslav Luberda, 0903 211 524
Zástupca: Jozef Kačica, 0903 019 601
Poštová adresa: Werferova 1, 040 11 Košice
E-mail: luberda@stavoing.sk, jozef.kacica@upsvr.gov.sk 

OK Michalovce

Predseda: Jozef Ucháľ, 0903 603 359
Zástupkyňa: Radmila Hajdúková, 0905 967 930
Poštová adresa: ZŠ Školská 2, 071 01 Michalovce
E-mail: uchal@5zs.sk
Internetová stránka: www.okmichalovce.webnode.sk

OK Spišská Nová Ves

Predseda: Viliam Mjartan, 0905 702 424
Poštová adresa: Slovenská 58, 052 01 Spišská Nová Ves
E-mail: mjartan.v@stonline.sk

Nitriansky kraj

OK A. Szokolyiho Šahy

Predseda: František Révész, 0905 176 990
Zástupkyňa: Angelika Révész, 0905 340 287
Poštová adresa: Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy
E-mail: olympic@sahy.sk, reveszf@centrum.sk, skolsky.urad@sahy.sk

Ok regiónu Nitra

Predseda: Peter Peciar, 0905 527 445
Zástupca: Miroslav Mlynek, 0905 725 190
Poštová adresa: Za Humnami 43, 949 01 Nitra
E-mail: ppeciar@yahoo.com, mlynekmiroslav@gmail.com

OK okresu Nové Zámky

Predseda: Peter Rácek, 0905 633 325
Zástupca: Jozef Malík, 0908 467 761
Poštová adresa: Čsľ. armády 8, 941 01 Bánov
E-mail: racek@banov.sk

Prešovský kraj

OK regiónu Prešov

Predseda: René Pucher, 0905 543 592
Zástupca: Viera Bebčáková, 0915 940 578
Poštová adresa: Krajské športové centrum, Kpt. Nálepku 6 080 01 Prešov
E-mail: okpresov@gmail.com, pucher.rene@gmail.com

OK Vysoké Tatry

Predseda: Mária Jasenčáková, 0903 319 630
Zástupca: Anna Pasiarová, 0903 308 050
Poštová adresa: Poštová adresa: Pod Lesom 28, 059 81 Dolný Smokovec
E-mail: maria.jasencak@gmail.com, sssr.pasiarova@mail.t-com.sk

Trenčiansky kraj

OK Prievidza

Predseda: Vladimír Revický, 0905 619 126
Zástupca: Zástupca: Rudolf Slíž, 0911 525 109
Poštová adresa: Olympionikov 6, 971 01 Prievidza
E-mail: olym.klub.pd@gmail.com

OK trenčianskeho regiónu

Predseda: Peter Hirjak, 0904 248 807
Zástupca: Vendelín Kvetan, 0911 820 971
Poštová adresa: Športové gymnázium, Staničná 6, 911 05 Trenčín
E-mail: peterhirjak@post.sk, peter.hirjak@sgtn.tsk.sk, kvetan@dukla.sk

Trnavský kraj

OK Žitného ostrova

Predseda: Csaba Orosz, 0905 100 033
Zástupca: Tibor Pogány, 0903 445 298
Poštová adresa: Bratislavská 22, 931 01 Šamorín
E-mail: viceprimator@samorin.sk

Trnavský OK

Predseda: Ján Godál, 0905 614 737
Zástupkyňa: Peter Toman, 0907 313 962
Poštová adresa: Nová 663/12A, 922 21 Moravany
E-mail: jangodal49@gmail.com, peter.toman@gmail.com

Žilinský kraj

OK Kysuce

Predseda: Jaroslav Klus, 0905 767 064
Zástupkyňa: Mária Čamborová, 0908 453 108
Poštová adresa: M.R. Štefánika 2485, 022 01 Čadca
E-mail: jaroslavklus82@gmail.com

OK Liptova

Predseda: Roman Králik, 0911 641 241
Zástupcovia: Ivan Bubelíny, 0904 688 006 a Jozef Daník 0907 807 391
Poštová adresa: Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1932, 031 01 Liptovský Mikuláš
E-mail: oklm@centrum.sk
Internetová stránka: www.oklm.webnode.sk

OK Orava

Predseda: Štefan Belvončík, 0915 847 514
Zástupkyňa: Silvia Kompanová, 0903 893 226
Poštová adresa: Mierová 1969/20, 026 01 Dolný Kubín
E-mail: msszdk@stonline.sk, sisaeo@gmail.com

OK Turiec

Predseda: Elena Šmidtová, 0907 390 731
Zástupca: Marta Tormová, 0905 196 378
Poštová adresa: ZŠ s MŠ Ul. J.V. Dolinského 2, 036 08 Martin
E-mail: okturiec@gmail.com, smidtova@pobox.sk

OK Žilina

Predseda: Michal Staňo, 0908 936 689
Zástupkyňa: Eva Ďurčanová, 0907 398 530
Poštová adresa: Saleziánska 17, 010 01 Žilina
E-mail: okzilina@zoznam.sk, mstano81@gmail.com