Olympijské kluby - Trnavský olympijský klub zorganizoval: Olympijská RoadShow

Dňa 1.2.2018 sa v doobedňajších hodinách konali športové hry na ZŠ a MŠ Spartakovská Trnava. Deti športovali a po súťažiach boli odmenení darčekovými predmetmi, ktoré odovzdal predseda OK Trnava p.Ján Godál. Poobede bola v obchodnom centre Max pripravená RoadShow Slovenského olympijského tímu s množstvom aktivít pre celé rodiny. K dispozícii boli rôzne trenažéry, kvízy a nakoniec autogramiáda s olympionikmi. Prítomných potešili Janka Dukátová,Peter Gele, Adam Botek a Juraj Tarr.