Olympijská akadémia - Nositelia Ceny Vladimíra Černušáka

ocenenie za propagáciu a šírenie olympijských myšlienok najmä v pedagogickom procese; predtým Cena za olympijskú výchovu

2002: Naďa Česalová
2003: Dušan Noga
2004: neudelená
2005: Vincent Lafko
2006: Ján Grexa
2007: Gymnázium Pierra de Coubertin Piešťany
2008: Mária Húšťavová
2009: Otto Krajňák
2010: Viera Bebčáková
2011: neudelená
2012: Eva Murgáčová
2013: Eva Pavlíková
2014: Igor Machajdík
2015: Anton Javorka
2016: Marián Kafka