Odznak všestrannosti - O projekte

Olympijský odznak všestrannosti ZŠ H.Zelinovej Vrútky

Odznak aj v apríli

OLOV v XXII.MŠ Michalovce