Fair play - Ocenenia

Klub fair play Slovenského olympijského výboru každoročne udeľuje ceny fair play tým, ktorí sa v športe, ale aj v bežnom živote riadia základnými pravidlami čestnosti, slušnosti, veľkú pozornosť venujú mládeži, vštepujú im pravidlá fair play a sú im vždy vzorom. 

KFP SOV môže vo výnimočných prípadoch udeliť ocenenia aj in memoriam.

Kategórie ocenení Klubu fair play SOV:
1.     Cena Jána Popluhára - najvyššie ocenenie Slovenského olympijského výboru v oblasti fair play
2.     Cena Klubu fair play SOV
3.     Diplom Klubu fair play SOV

Tri tematické okruhy ocenení KFP SOV: 
I.      Za dlhodobé pôsobenie v duchu fair play
II.     Za aktívne šírenie a propagáciu myšlienok fair play
III.    Za príkladný čin v duchu fair play
 

Všetky podrobnosti týkajúce sa ocenení a podávaní návrhov.