Fair play - O projekte - Klub fair play SOV

Odovzdanie ceny Tomášovi Slovákovi

Dominik Hrbatý preberá diplom