Fair play - Návrh na ocenenie

Vyplňte prosím údaje o osobe, ktorú navrhujete na ocenenie: