Environmentálne aktivity - O projekte

"Spoznávaj, rozvíjaj a chráň si svoju Zem"

Ako sme slávili Deň Zeme 2017 - SŠI Tovarnícka Topoľčany

Spoznávaj, rozvíjaj a chráň si svoju Zem