Environmentálne aktivity - O projekte

Enviroprojekt

EKO štafeta počas Olympijkého dňa v SŠI na Tovarníckej ulici

Turistická vychádzka k studničke