Environmentálne aktivity - Medzinárodný olympijský výbor a životné prostredie

Problematika životného prostredia sa stala kľúčovou otázkou aj pre olympijské hnutie. Už v roku 1972 pri príležitosti XX. Olympijských hier v Mníchove olympijské hnutie začalo symbolickou iniciatívou. Národné olympijské výbory (NOV) z celého sveta priniesli zo svojej krajiny stromček, ktorý zasadili v olympijskom parku. Počas hier XXV. olympiády v Barcelone v roku 1992 (na základe výzvy zo samitu v Rio de Janeiro) Medzinárodný olympijský výbor (MOV) vyzval všetky NOV, aby podpísali prehlásenie Záruka pre Zem. MOV zaviazal všetky zložky olympijského hnutia k participácií podľa svojich najlepších schopností, aby sa Zem stala bezpečným a pohostinným domovom pre terajšie i budúce generácie.

Po skončení XVII. ZOH v Lillehameri v roku 1994, počas ktorých sa kládol osobitný dôraz na ochranu životného prostredia, podpísal prezident MOV dohodu o spolupráci s Environmentálnym programom Organizácie spojených národov /OSN/ na vyvinutie spoločnej iniciatívy v tejto oblasti.

Na XII. olympijskom kongrese v Paríži v roku 1994, ktorý sa konal pri príležitosti storočnice olympijského hnutia,  sa MOV prvýkrát zaoberal ekológiou a v záverečnom dokumente jednoznačne vyhlásil, že nutnosť chrániť životné prostredie musí patriť medzi základné princípy Olympijskej charty.

 MOV sa  prihlásil k výzvam na opatrenia zo svetového summitu konaného v Rio de Janeiro 1992. Stanovil environmentálnu politiku, vytvoril Komisiu MOV pre šport a životné prostredie, ktorá sa skladá z predstaviteľov olympijského hnutia a odborníkov pre životné prostredie.