Olympijský deň - I. šport. olymp. denných centier seniorov - 2018 - Olympijsky klub Prievidza