Olympijský deň - Kalokagatia – Mladý záchranár, oblastné kolo - 2018 - Stredná odborná škola obchodu a služieb