Olympijský deň - XI. ROČNÍK ŠKOLSKEJ PARALYMPIÁDY - 2018 - Spojená škola, Ul. J. Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom