Olympijský deň - 8. ročník školskej olympiády OFDMS - 2018 - Stredná odborná škola obchodu a služieb