Olympijský deň - Olympijský deň - 2018 - Základná škola s materskou školou Lenartovce, Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda Lénártfalva