Olympijský deň - Olympiáda nádejí - 2018 - Centrum voľného času Žiar nad Hronom