Olympijský deň - Pešia turistika spojená s návštevou Múzea holokaustu v Seredi - 2018 - Špeciálna základná škola