Olympijský deň - OFDM ZŠ M.R.Martákovej Liptovský Mikuláš - 2018 - Olympijský klub Liptova