Olympijský deň - XXVII. školská športová olympiáda, XXVII. detská športová olympiáda - 2018 - Základná škola Márie Rázusovej- Martákovej