Olympijský deň - Župná kalokagatia - mladý záchranár 2018 - 2018 - Stredná zdravotnícka škola - EK