Olympijský deň - bambuľkáčska olympiáda 3 - školské kolo - 2018 - Elokované pracovisko ako súčasť ZŠ s MŠ Svätoplukovo