Olympijský deň - Špeciálna základná škola vo Veľkom Krtíši - Olympijský festival 2018 - 2018 - Špeciálna základná škola