Olympijský deň - Olympijský deň 2018 - 2018 - sTREDNá ODBORNá šKOLA DOPRAVNá MARTIN- PRIEKOPA