Environmentálne aktivity - Deň Zeme 2018 - Za čistotu športového areálu Technickej akadémie vo Zvolene - 2018 - Technická akadémia