Environmentálne aktivity - Šahy, MŠ Hontianska cesta - Deň Zeme - 2018 - Olympijský klub Alojza Szokolyiho