Environmentálne aktivity - Šahy, ZŠ L. Balleka - Deň Zeme - 2018 - Olympijský klub Alojza Szokolyiho