Aktivity - Udalosti škôl

Názov aktivity Miesto konania Príloha Dátum
Olympijský festival Slovenska Slovenský raj - tiesňava Piecky 22.04.2019
Meno: Mgr. Andrej Griščík Kontakt: 0908 197 270
Olympijský deň SZŠ Humenné 20.05.2019 - 21.05.2019
Meno: Mgr. Andrej Griščík Kontakt: 0908 197 270
Olympijský deň ŠZŠ Jarovnice 31.05.2019
Meno: Mgr. Lucia Jutková Kontakt: jutkova.lucka@gmail.com
Olympiáda 2019 ZŠ Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde - telocvičňa a areál školy 03.06.2019
Meno: Mgr. L.Telehaničová a Mgr. P. Liščinská Kontakt: lenka.telehanicova@gmail.com, 0907977233 Príloha
Olympijský festival Nová Bystrica 24.06.2019
Meno: Mgr. Ľuboslava Slučiaková Kontakt: vpnovabystrica@gmail.com Príloha