Aktivity - Olympijské kluby

Názov aktivity Miesto konania Príloha Dátum
Zimné športy očami detí - výtvarná súťaž pre MŠ a ZŠ Banská Bystrica 01.03.2019 - 31.05.2019
Meno: Mgr. Imrich Kováč Kontakt: imrich.kovac@bbsk.sk Príloha
Olympijský klub Banská Bystrica sa spolupodiela v oblasti propagácie a vecnými cenami v celoslovenskej kampani Banská Bystrica 18.03.2019 - 31.12.2019
Meno: Mgr. Imrich Kováč Kontakt: imrich.kovac@bbsk.sk Príloha
XIII. ročník LETNÝCH OKRESNÝCH ŠPORTOVÝCH HIER SENIOROV - BREZNO Mestský futbalový štadión v Brezne 22.05.2019
Meno: Mgr. Imrich Kováč Kontakt: imrich.kovac@bbsk.sk Príloha
Vykročte za zdravím - Olympiáda seniorov Nové Zámky - atletický štadión 29.05.2019
Meno: PaedDr. Mária Malperová Kontakt: 0907218640 Príloha