Aktivity

Názov aktivity Miesto konania Príloha Dátum
Vykročte za zdravím Prešov 01.01.2019 - 31.03.2019
Meno: Lenka Tlučáková Kontakt: lenkatlucakova@yahoo.com
Zimné športy očami detí - výtvarná súťaž pre MŠ a ZŠ Banská Bystrica 01.03.2019 - 31.05.2019
Meno: Mgr. Imrich Kováč Kontakt: imrich.kovac@bbsk.sk Príloha
Vykročte za zdravím- pilates, kalanetika, joga Šahy - Telocvičňa Senior Klubu 01.03.2019 - 31.03.2019
Meno: Angelika Révész Kontakt: olympic@sahy.sk
Olympijský klub Banská Bystrica sa spolupodiela v oblasti propagácie a vecnými cenami v celoslovenskej kampani Banská Bystrica 18.03.2019 - 31.12.2019
Meno: Mgr. Imrich Kováč Kontakt: imrich.kovac@bbsk.sk Príloha
Šahy - Bavme deti atletikou Šahy 27.03.2019
Meno: Angelika Révész Kontakt: olympic@sahy.sk
Privítanie jari Prešov 31.03.2019
Meno: Ladislav Dvorščák Kontakt: kscpresov@gmail.com Príloha
Šahy - Mini olympijské hry pre materské školy Telocvičňa ZŠ L. Balleka 02.04.2019
Meno: Angelika Révész Kontakt: olympic@sahy.sk
Šahy - Svetový deň stolného tenisu - Poď si to s nami vyskúšať Šahy, Telocvičňa pri ZŠ, Mládežnícka 24 05.04.2019
Meno: Ladislav Gáspár Kontakt: olympic@sahy.sk Príloha
Jarný beh Areál FŠ PU, Ul. 17. novembra 13 09.04.2019
Meno: Ján Jacoš Kontakt: sportjacos@gmail.com Príloha
Vedomostná súťaž o olympizme pre žiakov a žiačky ZŠ Robotnícky dom, Banská Bystrica 11.04.2019 - 12.04.2019
Meno: Mgr. Imrich Kováč Kontakt: imrich.kovac@bbsk.sk Príloha
detská športová olympiáda ŠH Hotelovej akadémie Prešov 16.04.2019
Meno: Viera Bebčáková Kontakt: bebcakovaviera@gmail.com Príloha
Olympijský festival Slovenska Slovenský raj - tiesňava Piecky 22.04.2019
Meno: Mgr. Andrej Griščík Kontakt: 0908 197 270
úprava Olymp.lesa v Tatr.Lesnej Tatranská Lesná 15.05.2019 - 29.05.2019
Meno: Mgr. Vladislav Vaľko Kontakt: hotelovatatry@mail.telekom.sk Príloha
Olympijský deň SZŠ Humenné 20.05.2019 - 21.05.2019
Meno: Mgr. Andrej Griščík Kontakt: 0908 197 270
Vykročte za zdravím - Olympiáda seniorov Nové Zámky - atletický štadión 29.05.2019
Meno: PaedDr. Mária Malperová Kontakt: 0907218640 Príloha
Olympiáda 2019 ZŠ Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde - telocvičňa a areál školy 03.06.2019
Meno: Mgr. L.Telehaničová a Mgr. P. Liščinská Kontakt: lenka.telehanicova@gmail.com, 0907977233 Príloha