Aktivity

Názov aktivity Miesto konania Príloha Dátum
Zimné športy očami detí - výtvarná súťaž pre MŠ a ZŠ Banská Bystrica 01.03.2019 - 31.05.2019
Meno: Mgr. Imrich Kováč Kontakt: imrich.kovac@bbsk.sk Príloha
Olympijský klub Banská Bystrica sa spolupodiela v oblasti propagácie a vecnými cenami v celoslovenskej kampani Banská Bystrica 18.03.2019 - 31.12.2019
Meno: Mgr. Imrich Kováč Kontakt: imrich.kovac@bbsk.sk Príloha
úprava Olymp.lesa v Tatr.Lesnej Tatranská Lesná 15.05.2019 - 29.05.2019
Meno: Mgr. Vladislav Vaľko Kontakt: hotelovatatry@mail.telekom.sk Príloha
Olympijský deň SZŠ Humenné 20.05.2019 - 21.05.2019
Meno: Mgr. Andrej Griščík Kontakt: 0908 197 270
XIII. ročník LETNÝCH OKRESNÝCH ŠPORTOVÝCH HIER SENIOROV - BREZNO Mestský futbalový štadión v Brezne 22.05.2019
Meno: Mgr. Imrich Kováč Kontakt: imrich.kovac@bbsk.sk Príloha
Vykročte za zdravím - Olympiáda seniorov Nové Zámky - atletický štadión 29.05.2019
Meno: PaedDr. Mária Malperová Kontakt: 0907218640 Príloha
Výtvarná súťaž ZŠ Šport a olympizmus areál ZŠ S. Chalupku Prievidza 29.05.2019
Meno: Mgr. Rudolf Slíž Kontakt: olym.klub.pd@gmail.com 0911 525 109 Príloha
Olympijský deň ŠZŠ Jarovnice 31.05.2019
Meno: Mgr. Lucia Jutková Kontakt: jutkova.lucka@gmail.com
Olympijský deň Zákaldná škola 31.05.2019
Meno: Jana Pisárová Kontakt: skola@zsmadunice.edu.sk
Olympiáda 2019 ZŠ Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde - telocvičňa a areál školy 03.06.2019
Meno: Mgr. L.Telehaničová a Mgr. P. Liščinská Kontakt: lenka.telehanicova@gmail.com, 0907977233 Príloha
Olympijský festival Nová Bystrica 24.06.2019
Meno: Mgr. Ľuboslava Slučiaková Kontakt: vpnovabystrica@gmail.com Príloha
Olympijský deň ZŠsMŠ Makov 26.06.2019
Meno: Mgr. Stanislav Olšovský Kontakt: 0905480816