Aktuality

Názov aktuality Dátum Zobrazenia
OK okresu Nové Zámky zorganizoval projekt Vykročte za zdravím (Jún 2017) 05.06.2017 167
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany zorganizoval projekt Olympijské festivaly (Jún 2017) 05.06.2017 219
SOŠ hotelových služieb a obchodu Nové Zámky zorganizoval projekt Olympijské festivaly (Jún 2017) 05.06.2017 171
SOŠ hotelových služieb a obchodu Nové Zámky zorganizoval projekt Olympijské festivaly (Jún 2017) 05.06.2017 168
SOŠ hotelových služieb a obchodu Nové Zámky zorganizoval projekt Olympijské festivaly (Jún 2017) 05.06.2017 240
ZŠ + MŠ Pliešovce zorganizoval projekt Olympijské festivaly (Jún 2017) 04.06.2017 234
Špeciálna základná škola zorganizoval projekt Olympijské festivaly (Jún 2017) 03.06.2017 181
OK SPIŠ zorganizoval: Olympijský deň a festival v Hrabušiciach 03.06.2017 213
Obchodná akadémia Lučenec zorganizoval: miniolympiáda OA Lučenec 02.06.2017 117
Materská škola Nábrežie D. A.Stodolu 1888/81, Liptovský Mikuláš zorganizoval projekt Olympijské festivaly (Jún 2017) 02.06.2017 267
ZŠ s MŠ, Drietoma 453 zorganizoval projekt Olympijské festivaly (Jún 2017) 02.06.2017 252
Olympijský klub Alojza Szokolyiho Šahy zorganizoval projekt Vykročte za zdravím (Jún 2017) 02.06.2017 182
Olympijský klub Alojza Szokolyiho Šahy zorganizoval projekt Vykročte za zdravím (Jún 2017) 02.06.2017 129
Spojená škola Ul. M.R.Štefánika, Vrútky zorganizoval projekt Olympijské festivaly (Jún 2017) 01.06.2017 276
OLYMPIJSKÝ KLUB ŽILINA zorganizoval: Beh do strečnianskych hradných schodov 01.06.2017 181