Aktuality

Názov aktuality Dátum Zobrazenia
MŠ - Óvoda, Nám. M. R. Štefánika 14, Šahy zorganizoval projekt Olympijské festivaly (Jún 2017) 09.06.2017 209
OK okresu Nové Zámky zorganizoval projekt Olympijský deň (Jún 2017) 09.06.2017 550
Olympijský klub Alojza Szokolyiho zorganizoval: ŠAHY - Darovanie krvi - športovci idú príkladom 09.06.2017 174
Základná škola Márie Rázusovej-Martákovej, Liptovský Mikuláš zorganizoval projekt Olympijské festivaly (Jún 2017) 09.06.2017 281
OK Spiš zorganizoval projekt Olympijský deň (Jún 2017) 08.06.2017 254
Materská škola zorganizoval: Prevencia plochých nôh u detí 08.06.2017 100
Materská škola, Bulíkova 25, 851 04 Bratislava zorganizoval projekt Olympijské festivaly (Jún 2017) 08.06.2017 222
Športové gymnázium zorganizoval: Olympionik naživo 08.06.2017 83
SOŠ technickej Lučenec zorganizoval projekt Olympijské festivaly (Jún 2017) 08.06.2017 189
SOŠ technická Lučenec zorganizoval projekt Olympijské festivaly (Jún 2017) 08.06.2017 220
SOŠ technická Lučenec zorganizoval projekt Olympijské festivaly (Jún 2017) 08.06.2017 194
Materská škola Jurkovičova 17, Prešov zorganizoval projekt Olympijské festivaly (Jún 2017) 08.06.2017 261
OK Michalovce zorganizoval projekt Olympijský deň (Jún 2017) 07.06.2017 220
OK Bratislava zorganizoval projekt Olympijský deň (Jún 2017) 07.06.2017 228
ZŠ s MŠ Dolná Strehová a Olympijský klub Lučenec zorganizoval projekt Olympijské festivaly (Jún 2017) 07.06.2017 237