Aktuality

Názov aktuality Dátum Zobrazenia
MŠ Strečnianska 2, Bratislava zorganizoval projekt Olympijské festivaly (September 2017) 13.06.2017 271
MŠ Strečnianska 2 zorganizoval projekt Olympijské festivaly (Jún 2017) 13.06.2017 311
Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica zorganizoval projekt (Máj 2018) 13.06.2017 207
Olympijský klub Alojza Szokolyiho zorganizoval: Šahy, Fit park - slávnostné otvorenie 13.06.2017 182
MŠ Nová 2, Banská Bystrica zorganizoval projekt Olympijské festivaly (Jún 2017) 13.06.2017 202
ZŠMŠ Rapovce, OK Lučenec zorganizoval projekt Olympijské festivaly (Jún 2017) 13.06.2017 228
ZŠsMŠ Rakovec nad Ondavou zorganizoval projekt Olympijské festivaly (Jún 2017) 12.06.2017 155
ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica zorganizoval projekt Olympijské festivaly (Jún 2017) 12.06.2017 166
OLYMPIJSKÝ KLUB ŽILINA zorganizoval: Olympijský deň v Dolnom Hričove 12.06.2017 171
OK Michalovce, Mesto MIchalovce a všetky materské a základné školy, JDS Slovenska zorganizoval projekt Olympijské festivaly (September 2017) 11.06.2017 178
Špeciálna základná škola vo Veľkom Krtíši, ul. Za parkom č. 966/3, 990 01 zorganizoval projekt Olympijské festivaly (Jún 2017) 11.06.2017 219
Základná škola Jablonica zorganizoval: Olympijský deň 2017 10.06.2017 106
OK Michalovce zorganizoval projekt Olympijský deň (Jún 2017) 10.06.2017 198
Základná škola, Radava 440, 941 47 zorganizoval projekt Olympijské festivaly (Jún 2017) 10.06.2017 202
Centrum voľného času žiar nad Hronom zorganizoval projekt Olympijské festivaly (Jún 2017) 09.06.2017 214