Aktuality

Názov aktuality Dátum Zobrazenia
MŠ Exnárova 6, Bratislava 82103 zorganizoval projekt Olympijské festivaly (Júl 2017) 04.07.2017 198
Gymnázium A.H.Škultétyho, Veľký Krtíš zorganizoval projekt Olympijské festivaly (Júl 2017) 04.07.2017 218
MŠ Exnárova 6, Bratislava 82103 zorganizoval projekt Olympijské festivaly (Júl 2017) 04.07.2017 191
Ružinovský športový klub, Mierová 21, Bratislava MŠ Exnárova 6, Bratislava 82103 zorganizoval projekt Olympijské festivaly (Júl 2017) 04.07.2017 129
MŠ Exnárová 6, Bratislava 82103 zorganizoval projekt Olympijské festivaly (Júl 2017) 04.07.2017 207
RŠK Mierová 21, Bratislava MŠ Exnárova 6 zorganizoval projekt Olympijské festivaly (Júl 2017) 04.07.2017 149
MŠ Exnárova Exnárova 6, Bratislava 82103 zorganizoval projekt Olympijské festivaly (Júl 2017) 04.07.2017 152
MŠ Exnárova 6, Bratislava 82103 zorganizoval projekt Olympijské festivaly (Júl 2017) 04.07.2017 175
MŠ Exnárova 6, Bratislava 82103 zorganizoval projekt Olympijské festivaly (Júl 2017) 04.07.2017 176
Hotel Bartoška ,A. Čremovce 137 ,03901 zorganizoval projekt Olympijské festivaly (Júl 2017) 04.07.2017 141
RŠK Mierová 21, Bratislava MŠ Exnárová 6, Bratislava 82103 zorganizoval projekt Olympijské festivaly (Júl 2017) 04.07.2017 192
ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30 zorganizoval projekt Olympijské festivaly (Júl 2017) 04.07.2017 210
Gymnázium Ľ.Štúra, Zvolen zorganizoval projekt Olympijské festivaly (Júl 2017) 04.07.2017 191
Olympijský klub okresu Nové Zámky zorganizoval projekt Olympijský deň (Júl 2017) 04.07.2017 187
Základná škola, Medňanská 514/5, Ilava 01901 zorganizoval projekt Olympijské festivaly (Júl 2017) 04.07.2017 202