Aktuality

Názov aktuality Dátum Zobrazenia
Materská škola Röntgenova 16, 851 01 Bratislava zorganizoval projekt Olympijské festivaly (Jún 2016) 07.06.2016 469
MŠ Karola Kuzmányho 41, 060 01 Kežmarok zorganizoval projekt Olympijské festivaly (Jún 2016) 07.06.2016 487
ZŠ Chminianske Jakubovany zorganizoval projekt Olympijské festivaly (Jún 2016) 07.06.2016 451
Olympijský klub Vysoké Tatry zorganizoval: Konferencia žiakov ZŠ o OH 07.06.2016 444
OK Vysoké Tatry zorganizoval projekt Olympijský deň - štafeta Rio (Jún 2016) 07.06.2016 390
MŠ Bitúnková 6, Nové Zámky zorganizoval projekt Olympijské festivaly (Jún 2017) 07.06.2016 386
Hotelová akadémia Južná trieda Košice zorganizoval projekt Olympijské festivaly (Jún 2016) 07.06.2016 352
RCM + SOŠ Ostrovského Košice zorganizoval projekt Olympijské festivaly (Jún 2016) 07.06.2016 315
OK Vysoké Tatry zorganizoval projekt Olympijský deň - štafeta Rio (Jún 2016) 06.06.2016 363
Olympijský klub Vysoké Tatry zorganizoval: Štafeta 100 x 1000 m Štrba 06.06.2016 501
OK Vysoké Tatry zorganizoval projekt Olympijský deň - štafeta Rio (Jún 2016) 06.06.2016 322
Olympijský klub Vysoké Tatry zorganizoval: Členská schôdza OK Vysoké Tatry 06.06.2016 418
Vysoké Tatry zorganizoval projekt Olympijský deň - štafeta Rio (Jún 2016) 06.06.2016 342
Materská škola Budovateľská 8, Prešov zorganizoval projekt (Máj 2018) 06.06.2016 415
Materská škola, Budovateľská 8, Prešov zorganizoval projekt Olympijské festivaly (Jún 2016) 06.06.2016 329