Olympijský klub Prievidza zorganizoval projekt Vykročte za zdravím (December 2016)

V piatok 9.12.Olympia v spolupráci s komisiou športu mládeže a voľnočasových aktivít pri Msz Prievidza s jednotou dôchodcov a neziskovou organizáciou Orchidamos športové predvianočné podujatie Cvičí celá rodina.
Podujatie otvorila cvičiteľka a predsedníčka Olympie pri OK Prievidza Jitka Hejtnánková privítaním hostí ,rodičov,starých rodičov ,detí a členiek Olympie a a pozvala na palubovku deti z MŠ P..Benického,ktorí predviedli veľmi milý program
Potom vyzvala prítomných ,aby prišli na palubovku a začalo spoločné cvičenie /aerobik,cvičenie s tyčami,vo dvojiciach,zábavné cvičenie atď.
Na záver vystúpili cvičenky z Olympie so skladbou" Džingl" a všetky deti boli odmenené za cvičenie sladkosťami.
Jitka Hejtmánková sa rozlúčila poďakovaním všetkým za účasť popriala im príjemné prežitie sviatkov a veľa zdravia a úspechov v Novom roku 2017.

Fotogalériu z podujatia si môžete pozrieť TU.