Základná škola zorganizoval: Multikultúra a olympizmus

V súčasnosti sa čoraz častejšie objavujú diskusie o multikultúre či multikulturalizme.
Slovensko bolo dlhé stáročia križovatkou kultúr a rozličných etník, krajinou, v ktorej vedľa seba žili Židia, Rómovia, Nemci, Ukrajinci a iné etniká. V dnešnom globalizovanom svete sa však stretávame s inými kultúrami, doposiaľ pre nás nie veľmi známymi.
Medzi nami žijú príslušníci odlišných sociokultúrnych skupín. Naše vzájomné spolužitie má byť založené na princípoch rovnosti, tolerancie, rešpektu a konštruktívnej spolupráce. Na jednej strane rovnoprávnosť a tolerancia, na druhej strane intolerancia, diskriminácia, rasizmus.
21.3.2016 sa aj naša škola zapojila do „ Dňa boja proti rasizmu". Žiaci boli oblečení v tento deň do rôznych farieb /čierna, modrá, červená, zelená, žltá - olympijske kruhy/ a spolu s triednymi učiteľmi sme sa venovali témam týkajúcich sa národnostnej neznášanlivosti, rasizmu, rasovej intolerancii, ktoré sme spracovávali výtvarne a mediálne. Na školskej chodbe máme veľkú nástenku, výstavu architektúry, zorganizovali sme besedu, okrúhly stôl, rozprávanie rozprávok atď.

Fotogalériu z podujatia si môžete pozrieť TU.