Víťazom vedomostnej súťaže o olympizme pre základné školy družstvo ZŠ na Krosnianskej ulici v Košiciach

 

altŠAHY (rév) – V Šahách 2. a 3. októbra vyvrcholila celoslovenským finále vedomostná súťaž o olympizme pre základné školy. Na finále sa zúčastnili družstvá z 13 škôl, ktoré vyhrali regionálne kolá súťaže (dvaja víťazi regionálnych kôl chýbali). Súťažilo sa vo výbornej atmosfére, ktorú spestrila aj beseda s dvojnásobnou striebornou olympijskou medailistkou Zuzanou Štefečekovou (v prestávke medzi písomným testom a ústnou časťou súťaže), ktorú viedol miestny paralympijský víťaz v stolnom tenise Ladislav Gáspár. Víťazom celoslovenského finále sa stalo družstvo ZŠ na Krosnianskej ulici v Košiciach. Účastníci celoslovenského finále vo všeobecnosti preukázali veľmi dobrú pripravenosť a počas celého dňa vládla medzi nimi výborná atmosféra. Na hornej fotografii Petra Paulenku organizátori súťaže a zástupcovia regionálnych olympijských klubov spolu so Zuzanou Štefečekovou. Na ďalších fotografiách Petra Paulenku momentky zo súťaže.

altSlávnostné otvorenie súťaže sa konalo v divadelnej sále Mestského úradu v Šahách. Účastníkov privítali predseda Olympijského klubu Alojza Szokolyiho v Šahách František Révész, primátor mesta Šahy Ján Lőwy a podpredseda Slovenskej olympijskej akadémie (SOA) Ján Grexa, ktorý bol aj členom poroty spoločne s predsedom SOA Jánom Jungerom a s ďalšími zástupcami SOA Dušanom Nogom, Igorom Machajdíkom a Vierou Bebčákovou.

altVíťazné družstvo zo ZŠ na Krosnianskej ulici v Košiciach súťažilo pod vedením pedagogičiek Evy PavlíkovejJany Nagyovej v zložení Jakub Kučerák, Matej Dubinský a Michal Lukáč. Druhé miesto obsadilo družstvo zo ZŠ na ul. L. Novomeského v Lučenci a tretie zo ZŠ na Školskej ulici v Michalovciach.

Výsledky celoslovenského finále vedomostnej súťaže o olympizme pre základné školy 2012: 1. ZŠ Krosnianska Košice 28,5 b, 2. ZŠ Novomeského Lučenec 28, 3. ZŠ Školská Michalovce 27,5, 4. Spojená škola chemikov Nováky 27, 5. ZŠ s MŠ Stará Bystrica 26, 6. ZŠ Kalinčiakova Bratislava 25,5, 7. ZŠ s MŠ Moravany nad Váhom 24,5, 8. ZŠ SNP Banská Bystrica 24, 9. ZŠ Ing. Kožucha Spišská Nová ves 19,5, 10. ZŠ Dolné hony Trenčín 19, 11. ZŠ J. Kráľa Šahy 17, 12. Gymnázium Š. Moyzesa Ružomberok 14, 13. ZŠ kráľa Svätopluka Nitra 8,5.

Tohtoročná súťaž bola veľmi vyrovnaná, v prvej štvorici delilo každé družstvo od toho nasledujúceho len pol boda, pričom po písomnej časti sa o vedúcu priečku delili až tri družstvá. V rámci slávnostného vyhodnotenia organizátori zablahoželali miestnemu bronzovému medailistovi z paralympijských hier 1992 v Barcelone Štefanovi Bogdanovi k jeho nedávnym 70. narodeninám.

Celoslovenské finále vedomostnej súťaže o olympizme pre ZŠ malo bohatý sprievodný program. Na vedomostné zápolenie v utorok večer nadviazalo v telocvični miestnej školy na Ul. E.B. Lukáča v Šahách športové. Okrem štafetových súťaží si účastníci zacvičili aerobik, kangu, zahrali si stolný tenis s paralympijským víťazom Ladislavom Gáspárom a s Jánom Grexom, aj volejbal a basketbal. Po športovom programe so žiakmi, učitelia, členovia poroty a organizátori hovorili o svojich skúsenostiach, o situácii okolo školského športu, ale aj o spoločenskom postavení učiteľov telesnej výchovy.

altNa druhý deň sa účastníci presunuli do susednej obce Bernecebaráti v Maďarskej republike, kde je pochovaný historicky prvý olympionik zo Slovenska Alojz Szokol (Szokolyi), účastník OH 1896 v Aténach. Navštívili jeho bývalý kaštieľ aj cintorín, kde sa nachádza hrob tohto bývalého vynikajúceho atléta, na prvých novovekých olympijských hrách tretieho v behu na 100 m. O osobnosti Alojza Szokola im porozprávali starosta obce Zoltán Gyenyes, bývalý starosta a učiteľ telesnej výchovy László Kertész, ako aj správca kaštieľa. Po návrate do Šiah zavítali účastníci aj k pamätnej tabuli Alojza Szokola. Žiaci v debatách preukázali pozoruhodné a chvályhodné vedomosti z našich športových dejín. Na fotografii účastníci pri hrobe Alojza Szokola v Bernecebaráti.

Účastníci celoslovenského finále vedomostnej súťaž o olympizme pre základné školy v Šahách prežili dva úžasné dni v duchu olympizmu, spoznali nových priateľov a kolegov. V praxi naplnili motto Sme jeden tím!

  Autor: František Révész