Trnavský olympijský klub zorganizoval: Olympijský deň ZŠ Spartakovská Trnava

Olympijský deň na ZŠ Spartakovská Trnava si užilo 350 mladých športovcov. Pretekali sa v disciplínach ako vrh kriketovou loptičkou, beh na 60 a 100 metrov, skok do diaľky a iné.. Celé podujatie sa nieslo v olympijskom duchu. Víťazi boli ocenení medailami a diplomami.