Na čele Olympijského klubu Bratislava naďalej Mária Mračnová

Predsedníčka OK Bratislava Mária Mračnová a podpredseda OK Dušan Noga pri prezentácii 25-ročného pôsobenia OK Bratislava. FOTO JÁN SÚKUPBRATISLAVA 30. novembra (OKBA) – Na zasadnutí Olympijského klubu (OK) v priestoroch ZŠ na Kalinčiakovej ulici bolo 24. novembra zvolené nové vedenie OK Bratislava. Na rokovanie klubu premiérovo zavítala aj aktuálna olympionička – trojnásobná účastníčka OH v rýchlostnej kanoistike Martina Kohlová. Rady členov klubu najnovšie rozšírila aj olympionička v basketbale Ľudmila Gajdošová-Králiková.

Za predsedníčku OK Bratislava bola znovu zvolená bývalá výborná atlétka, dvojnásobná olympionička, čestná predsedníčka Slovenského atletického zväzu i čestná členka Slovenského olympijského výboru Mária Mračnová. Podpredsedom aj naďalej bude riaditeľ ZŠ na Kalinčiakovej ulici Dušan Noga, vo výkonnom výbore budú v ďalšom období pôsobiť aj predsedníčka Klubu fair play SOV, hádzanárská olympionička a bývalá vicemajsterka sveta Janka Stašová, bývalá vicemajsterka sveta v stolnom tenise Alica Chládeková a pedagóg Vladimír Černušák ml. Tajomníčka OK Bratislava je pracovníčka SOV - Slovenského olympijského a športového múzea Xénia Sitarčíková.

Súčasná predsedníčka OK Bratislava Máýria Mračnová odovzdala bývalému predsedovi Vladimírovi Štastnému plaketu SOV. FOTO JÁN SÚKUPOlympijský klub Bratislava vznikol 8. marca 1991, takže v tomto roku si pripomenul 25. výročie svojho ustanovenia. Predsedníčka OK Bratislava Mária Mračnová pri tejto príležitosti členom premietla prezentáciu činnosti klubu, ktorú sa po dlhšej pasivite podarilo v posledných rokoch výrazne oživiť. Bývalému predsedovi OK Bratislava Vladimírovi Šťastnému aj neskoršej zastupujúcej predsedníčke Soni Minarovičovej súčasná predsedníčka s poďakovaním za ich viacročnú prácu v prospech klubu odovzdala Pamätné plakety Slovenského olympijského výboru.

Významnou aktivitou OK Bratislava v roku 2016 bola hviezdicová štafeta z miest zrušených športovísk v Bratislave, ktorá upozornila na vážny problém zániku množstva športovísk v hlavnom meste bez akejkoľvek náhrady. Štafeta vyvrcholila na štadióne Mladá Garda. Účastníci – medzi nimi predsedovioa športových zväzov, členovia SOV a mnohé ďalšie významné športové osobnosti - odtiaľ adresovali výzvu starostom mestských častí a primátorovi Bratislavy, v ktorej apelovali na zastavenie tohto veľmi negatívneho trendu. Táto aktivita bola súčasťou celoslovenskej Štafety Rio 2016, ktorú organizoval SOV.

K pravidelným podporným aktivitám OK Bratislava patria podujatia v Športovej hale Elán, na ktorých Mária Mračnová odovzdáva účastníkom z radov žiakov diplomy, medaily, tričká a mnohé suveníry. Pútavé „olympijské súťaže“ organizuje vedenie MŠ na Strečnianskej ulici. Klub tam zastupuje nielen jeho predsedníčka, ale aj olympionik v športovej gymnastike Samuel Piasecký. Medzi ďalšie veľmi aktívne školy, s ktorými OK Bratislava spolupracuje, patria napríklad Stredná zdravotnícka škola na Záhradníckej ulici a ZŠ s MŠ na Kalinčiakovej ulici, ktorá už niekoľko rokov organizuje hlavne v rámci osláv Olympijského dňa vedomostné súťaže, detské olympiády a besedy s osobnosťami spojenými so Pohľad na účastníkov zasadnutia OK Bratislava. FOTO JÁN SÚKUPšportom (umelcami, rozhlasovými reportérmi a pod.).

V pláne činnosti OK Bratislava na budúci rok sú tradičné aktivity – vedomostné, výtvarné aj literárne súťaže, Olympijský deň, dvakrát do týždňa cvičenia na ZŠ Riazanská v rámci priojektu Vykročte za zdravím, ale aj nový projekt Šport a finančná gramotnosť (bude sa realizovať na ZŠ s MŠ Kalinčiakova), pri ktorom si so žiakmi na uvedenú tému pohovorí aj triatlonový olympionik Richard Varga. OK Bratislava bude participovať aj na projekte Nadácie ČSOV Spojme sa pre dobrú vec, pre zdravie našich detí, či na projekte Broker Servis Group Vianočný beh pre euro deťom, zameranom na pomoc postihnutým deťom. OK Bratislava sa naďalej bude podieľať aj na projekte rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ Kalinčiakova Obnova studničiek na Kolibe. Klub plánuje aj obnovenie v minulosti úspešného projektu Cvičenie dôchodcov s deťmi.

  Autor: OK Bratislava