ZŠ, Ul. E. B. Lukáča 6, Šahy zorganizoval projekt Olympijské festivaly (Apríl 2016)

7.4.2016 sa v Základnej škole na Ul. E.B. Lukáča uskutočnilo milé podujatie – Mini detské olympijské hry. Športové zápolenie prebiehalo pod taktovkou pani učiteľky Mgr. Blanky Petényiovej, ktorej organizačne pomáhali štvrtáci. Na pôde telocvične sme privítali družstvá zložené z detí šahanských materských škôl a žiakov primárneho vzdelávania z našej školy. Deti sa zoradili do družstiev označených obrázkami zvierat, aby tak za zvuku olympijskej hymny slávnostne privítali mažoretky s olympijskými kruhmi, vlajkonosičov s olympijskou vlajkou a športovca so zapálenou fakľou. Po sľube olympionikov potom prebiehali športové zápolenia, pri ktorých sa každý z účastníkov stal aj víťazom. Deti primárneho vzdelávania i samotní športovci sa navzájom povzbudzovali, takže v telocvični vládla živá atmosféra a hry prebiehali v duchu fair play.

Fotogalériu z podujatia si môžete pozrieť TU.