Slávnostné vyhodnotenie Olympijských festivalov Slovenska za rok 2015 sa uskutoční 2. decembra v Trnave

Bratislava, 20. novembra - Olympijské festivaly Slovenska (OFS) vstúpili v roku 2015 do 8. ročníka svojej existencie podstatnými zmenami. Jedna z najdôležitejších zmien bola zmena trvania súťaže zo školského roku na rok kalendárny, navyše sa zúžil termín realizácie na obdobie dvoch mesiacov (máj a jún). Prihlasovanie sa uskutočňovalo elektronickou formou, prostredníctvom webovej stránky SOV – www.milujemsport.olympic.sk.

Slávnostný akt vyhodnotenia a ocenenia za rok 2015 sa uskutoční 2. decembra 2015 v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave. Ocenenia si prevezmú 3 najlepšie kraje podľa celkového hodnotenia, 3 najlepšie školy z jednotlivých kategórií (MŠ, ZŠ a SŠ) a 8 pedagógov – organizátorov na základe návrhov krajských štábov. Materským a základným školám budú venované atletické sety v hodnote 600 eur a stredným školám šeky v hodnote 500 eur na nákup športového materiálu.

Všetky zapojené školy dostanú od Slovenského olympijského výboru čestné uznanie za aktívnu účasť v tohtoročnej edícii OFS.
 

  Autor: SOV