Olympijské súťaže - Vedomostné súťaže

Vedomostné súťaže o olympizme pripravuje Slovenská olympijská akadémia každý rok. Od roku 2015 sa vedomostná súťaž pre základné a stredné školy koná novou online formou, čo prinesie školám väčšiu možnosť zapojenia sa do súťaže viacerých žiakov a študentov.
 

Súťaž pre základné školy

Registrácia pre žiakov ZÁKLADNÝCH škôl

 

Súťaž pre stredné školy

Registrácia pre žiakov STREDNÝCH škôl

-----------------------------------------------------------------------------------
Forma súťaže:                      online, súťaž 3-členných družstiev

Termín registrácie:               27.2. – 13.3.2017


                                               I. kolo 13.3. – 16.3.2017
                                               II. kolo 20.3. – 23.3.2017
                                               III. kolo 27.3. – 30.3.2017
                                               IV .kolo 3.4. – 6.4.2017

Finále súťaže:                       máj 2017

Vyhodnotenie súťaže:          najneskôr do 20.4.2017 vyhlásenie výsledkov online súťaže a nominácie družstiev do finále

Prihláška:                              elektronická cez registráciu súťažiaceho družstva na webe SOV

Za školu môže súťažiť ľubovoľný počet 3-členných družstiev. Každé družstvo sa zaregistruje iba raz. Pri registrácii je potrebné uviesť jeden e-mail člena družstva a uviesť heslo. Tento e-mail a heslo bude slúžiť na prihlasovanie družstva pred každým súťažným kolom.

Témy jednotlivých otázok budú vychádzať z obsahu publikácií SOV, ktoré sú dostupné zadarmo na stiahnutie v časti Publikácie alebo po kliknutí SEM.

Témy súťaže:
Olympijská symbolika
Slovenskí olympionici na Hrách XXXI. olympiády v Riu de Janeiro 2016
Slovenskí olympijskí medailisti a  olympionici v rokoch 2004 - 2010
 
Priebeh súťaže:                   
Pravidelne v týždňovom intervale bude na webovej stránke SOV uverejňovaných 10 otázok. V pondelok sa uverejnia otázky príslušného prebiehajúceho kola. V pondelok, utorok, stredu a štvrtok bude možné odpovedať na otázky. Každé súťažiace družstvo bude môcť vyplniť test v danom kole len 1-krát. Po zadaní všetkých odpovedí sa súťažiacemu družstvu zobrazí počet správnych odpovedí. V piatok budú uverejňované správne odpovede.
 
Do finále postúpia družstvá s najvyšším počtom bodov v súčte všetkých kôl umiestnených na 1. – 6. mieste redukovaného poradia (z jednej školy iba jedno družstvo). V prípade zhodného výsledku po skončení posledného kola rozhodne o postupujúcich družstvách do finále súťaže predsedníctvo SOA.
 
Finále súťaže:
Termín:                                   9. – 10. 5. 2017
Miesto:                                   Hotel Park, Piešťany
 
Program:                                 13,00 – 14,00 hod. obed, prezentácia, ubytovanie
                                               14,00 – 16,00 hod. vedomostný test, ústne otázky
                                               16,30 – 17,30 hod. pohybové súťažné aktivity
                                               18,00 – 19,00 hod. večera
                                               19,30 – 21,00 hod. beseda s olympionikmi, autogramiáda
 
                                               8,00 hod. raňajky
                                               9,00 – 11,00 hod. súťažné aktivity
                                               11,00 – 12,00 hod. vyhodnotenie
                                               12,30 – 13,30 hod. obed
 
Slovenský olympijský výbor si vyhradzuje právo na zmenu programu. Bližšie podrobnejšie informácie budú zaslané družstvám, ktoré postúpia do finálovej súťaže. Slovenský olympijský výbor uhradí všetkým zúčastneným družstvám finálovej súťaže pobytové a cestovné náklady podľa smerníc SOV.

Kompletné propozície súťaže pre základné školy na stiahnutie TU.

Kompletné propozície súťaže pre stredné školy na stiahnutie TU.