Olympijské kluby - Info

Olympiada žien na Spiši

Malá vedecká konferencia Michalovce

Olympiáda detí MŠ a I.st.ZŠ