Olympijské kluby - Info

VII.Valné zhromaždenie OK Michalovce

Detská Novozámocká olympiáda I. kolo

Beseda olympionikov a paralympionikov v Dome športu