Environmentálne aktivity - O projekte

Svetový deň vody - Základná škola Márie Rázusovej-Martákovej, Liptovský Mikuláš

Svetový deň vody v prírode

Pieninský národný park